Fonduri nerambursabile pentru Digitalizarea IMM-urilor

Fonduri nerambursabile pentru Digitalizarea IMM-urilor

Prin acest program de finanțare sunt oferite granturi nerambursabile de până la 100.000 euro pe întreprindere, care să Sprijine IMM-urile în Adoptarea Tehnologiilor Digitale. Coordonatorul programului este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. (mfe.gov.ro)

Ghidul pentru acest program a fost lansat în data de 15 decembrie 2022.

https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-conditii-de-accesare-a-fondurilor-europene-aferente-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-in-cadrul-apelului-de-proiecte-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-e/

Perioada pentru depunerea proiectelor: februarie 2023 – martie 2023

Se finanțează inclusiv tehnologie blockchain
Aplicatii web - cresterea eficientei

Beneficiari eligibili

Condiții generale:

Întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România

Condiții specifice:

 •  sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2021
 • aisgură cofinanțare de minim 10%
 • nu desfășoară activități cu caracter erotic sau obscen / jocuri de noroc
 • nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, dizolvare, etc.
 •  nu au legătură cu industria de tutun
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară
 •  la finalul implementării ating minim 6 indici DESI

*consultă ghidul pentru prevederi suplimentare specifice

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli cu managementul proiectului (maxim 10% din valoarea proiectului)

 • cheltuieli cu servicii de consultanta IT
 • cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT)

Cheltuieli specifice

 • hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale, E-commerce, IoT, tehnologii blockchain etc.
 • realizarea rețelei LAN/WiFi
 • dezvoltare aplicații / licențe software, implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, RPA, CRM, IoT, AI, BTP
 • website de prezentare a companiei & domeniu
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • servicii de tip Cloud Computing
 • servicii pentru consolidarea securitatii

Cheltuieli obligatorii:

 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC
  Cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată
 • cheltuieli pentru respectarea identității vizuale și publicitatea proiectului
  Cheltuială obligatorie dar neeligibilă

 

Regiuni eligibile

Toate regiunile:

Nord Est (45 mil €), Sud Est (48 mil €), Sud-Muntenia (47 mil €), Sud-Vest Oltenia (50 mil €), Vest (50 mil €), Nord-Vest (40 mil €), Centru (41 mil €), București-Ilfov (26 mil €).

administrator

Comentarii